Get Adobe Flash player

Articles

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

>> ประกาศ  ฟอร์มนับเกื้อกูล  ใบสมัครแบบประเมิน-นักจัดการงานทั่วไป